Vi arbejder på VR TRAINER, en virtuel træningsbane til de kliniske procedurer.

VR TRAINER


Fremtidens træningsmiljø er virtuelt, udviklet i samarbejde med fagfolk og skræddersyet til det sundhedsfaglige personale.

Besøg website

Vores udfordring

Både nye og erfarne sygeplejersker samt studerende i deres kliniske praktikophold, rapporterer, at de oplever usikkerhed i forbindelse med at huske og forsvarligt kunne foretage en lang række sygeplejefaglige procedurer.

En nyansat sygeplejerske bruger således lang tid på at spørge erfarne kolleger til råds, kigge dem over skulderen og orientere sig i alle de sygeplejefaglige procedurebeskrivelser. De nyansatte føler sig i den forbindelse usikre ved at skulle håndtere proceduren og oplever, at de ikke kan matche klinikkens forventninger til at kunne udføre dem forsvarligt. Erfarne sygeplejersker rapporter desuden fortsat usikkerhed omkring en række procedurer.

Procedurerne bliver ofte tolket forskelligt og personalet kommunikerer og informerer derfor forskelligartet til patienterne under anlæggelsen. Dette udfordrer patientsikkerheden og kan give patienten en dårlig oplevelse.

VR TRAINER - Wacky Studio

VR TRAINER er finansieret af Den Europæiske Regionalfond, bevilget af Welfare Tech under projektet Syddansk OPI-pulje

Vores tilgang

Som en del af Syddansk OPI-pulje 2019-2021 modtager Wacky Studio støtte fra Den Europæiske Regionalfond. Støtten går bl.a. til test, tilpasning og dokumentation af effekten ved brug af VR TRAINER.

Projektforløbet omhandler simulering af sondeanlæggelse, som giver mulighed for at personalet kan genopfriske og/eller afprøve proceduren igennem et praksis- og virkelighedsnært 3D miljø.

Det er målet med projektforløbet at teste og videreudvikle proceduren for til sidst at dokumentere effekten ved brug.

VR TRAINER - Wacky Studio
VR TRAINER - Wacky Studio
VR TRAINER - Wacky Studio

Vores løsning

VR TRAINER er en Virtual Reality prototype til simulering af en sondeanlæggelse, så sundhedspersonalet kan genopfriske og/eller afprøve proceduren igennem et praksis- og virkelighedsnært 3D miljø.

VR Trainer guider brugeren virtuelt igennem arbejdsproceduren og kan benyttes af alle uden krav om særlige kompetencer eller forudgående uddannelse. Med VR Trainer kan arbejdsproceduren øves i et isoleret og trygt 3D miljø uden forstyrrelser, hvor det er tilladt at fejle og gentage proceduren, så ofte dette ønskes. VR Trainer er udviklet med forankring i kendte og udbredte mekanismer fra digital spiludvikling. Eksempelvis benyttes gamification elementer til at guide og belønne brugeren, når den ønskede brugeradfærd opnås ved at visualisere målene på en forståelig og håndgribelig måde. På den måde skabes der synergi mellem didaktik og de praksisnære opgaver, som brugeren stilles overfor.

Vores konklusion

Det er ambitionen, at en lang række eksisterende procedurebeskrivelser vil blive konverteret til VR TRAINER, som udvikles i tæt samarbejde med fagpersoner. Konkrete arbejdsprocedurer vil dermed blive til et virtuelt simulationsmiljø.

VR TRAINER forventes lanceret medio 2021 som en færdigudviklet platform med flere kliniske procedurer. Herefter vil der løbende blive tilføjet nye kliniske procedurer efterhånden som disse kvalificeres og udvikles.

Læs mere på VR TRAINER

Projekt Partners

Vi samarbejdede med

Ekspertise brugt

  • Unity® development
  • 3D modelling / animation
  • Sound design
  • User interface design
  • Laravel baseret backend
  • Vue.js single page applikation
  • Flutter baseret Android/iOS applikation